ЛИЦЕНЗ

лиценз „Свободни произведения на културата“ (Free Cultural Works)Всички* изображения (снимки, колажи и други), които съм качил на този сайт, са с лиценз „Свободни произведения на културата“ (Free Cultural Works). Това най-общо значи произведения или форми на изразяване, които могат да бъдат свободно изучавани, прилагани, копирани и/или променяни, от всекиго и за всякаква цел. Може да прочетете повече тук (български) и тук (английски).

* Възможно е да има изключения, където не държа пълните права на изображението. В тези случаи в описанието му ще пише актуалния лиценз.

Защо го правя?

Повечето автори, без значение от сферата на дейността си или статута си на любители или професионалисти, имат искрения интерес да се благоприятства една екосистема, в която творбите могат да се разпространяват, многократно използват и променят по творчески начини. Колкото по-лесно е творбите да се използват повторно и да се правят техни производни, толкова по-богати стават нашите култури.

Ако авторите останат пасивни, техните творби попадат под закрилата на съществуващите авторскоправни закони, които сурово ограничават другите в това какво могат те да правят или да не правят с творбите. Авторите могат да освободят произведенията си, като направят своя избор между известен брой правни документи, известни като лицензи. Свободното лицензиране не означава авторът да загуби всички свои права; то означава всеки човек да получи свободите, изброени по-долу.

Основни свободи

  • свободата да се ползва произведението и да се извлича изгода от неговата употреба,
  • свободата да се изучава произведението и да се прилагат знанията, придобити от него,
  • свободата да се правят и разпространяват копия на информацията или идеята на произведението, изцяло или в някаква негова част,
  • свободата да се правят промени и подобрения и тези производни работи да се разпространяват.

Допустими ограничения

  • Не изисквам признание, когато използвате моите изображения.
  • Не изисквам да ме уведомявате, когато използвате моите изображения.

Въпреки това бих оценил и едното, и другото! :)